OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Používáním těchto stránek souhlasíte s tím, že od Vás může být požadováno poskytnutí osobních údajů. Vaše osobní údaje získané prostřednictvím registrace nebo jiným způsobem v souvislosti s Vaším používáním těchto stránek, budou uchovány, zpracovány a použity exkluzivně jen za účelem evidence zákazníků a zájemců o produkty a služby stránek fd-interier.cz za účelem poskytnutí jedinečné podpory, spočívající zejména v zasílání informací o produktech, navrhování poskytovaní služeb, odesílaní odpovědí na Vaše otázky nebo v tom, abychom Vás mohli informovat o nových výrobcích, službách nebo o propagačních akcích, které Vám budou nabídnuty společností fd-interier.cz, systémovým partnerem fd-interier.cz nebo autorizovaným prodejcem fd-interier.cz. V některých případech budou Vaše osobní údaje zpracovány pro výše uvedené účely třetími stranami, které konají v souladu s instrukcemi společnosti fd-interier.cz, systémovými partnery fd-interier.cz nebo autorizovými prodejci fd-interier.cz. Uživatel této stránky uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, přičemž je oprávněn účinně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů písemným oznámením na adresu fd-interier.cz. Momentem odvolání nesmí být osobní údaje dále zpracovávány a musí být vymazány z databáze. Poskytnuté osobní údaje budou použity v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů. 

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI


fd-interier.cz vynakládá veškeré úsilí pro zajištění přesnosti a aktuálnosti informací na této webové stránce. Vzhledem k politice fd-interier.cz a neustálého zdokonalování produktu, jsou všechny údaje předmětem revize a společnost fd-interier.cz si vyhrazuje právo měnit a upravovat obchodní a produktové informace, mimo jiné , specifikace, barvy a ceny modelů kdykoliv bez předchozího upozornění.


fd-interier.cz nenese odpovědnost za jakékoliv případy, ztráty či škody, které mohou nastat v důsledku spoléhání se na jakékoliv informace poskytnuté na těchto stránkách. Informace obsažené na tomto webu jsou určeny pouze pro ČR a nemusejí splňovat zákony kterékoli jiné země.